SumPro b.1939

Wykroczenia drogowe / wezwania parkingowe – import CEPIK: poprawka importu długich i wieloczłonowych nazw ulic #358 zmiana w funkcji tworzenia kartotek osobowych dla firm leasingowych #364 poprawka w imporcie długich nazw firm i organizacji #360

SumPro b.1934

System ujednolicenie długości pola IMIE #361 ujednolicenie długości pola NAZWISKO #362 Wezwanie parkingowe na liście upomnień dodano kolumnę z saldo WP dla którego wygenerowano upomnienie #345

SumPro b.1928

Wezwania parkingowe: nowy wzór wniosku cepik WP #355 klazura informacyjna RODO na upomnieniach #354 możliwość wystawienia kolejnego upomnienia dla WP jeśli istnieje już upomnienie wielopozycyjne #342 #352

SumPro b.1902

Wezwanie parkingowe : poprawki w mechaniźmie upomnienia wielopozycyjnego poprawki w mechaniźmie TW wielopozycyjnego Program: poprawki w mechaniźmie generowania przypomnień poprawki w obsłudze interfejsu <- na niektórych komputerach z WIndows 10 program nie pokazywał poprawnie górnego paska

SumPro b.1900

Wezwanie parkingowe : możliwość ponownego wystawienia upomnienia w wezwaniu z upomnieniem wielopozycyjnym Program: przy logowaniu do programu widoczni są tylko aktywni użytkownicy #345 Interwencje: nowe pole zaznaczenia „Priorytet” #166 raport interwencji uwzględnia pole „Priorytet” #167

SumPro b.1895

Wezwanie parkingowe poprawiono kopiowanie nr.sprawy do wszystkich wezwań na upomnieniu wielo-pozycyjnym #328 #329 dodano możliwość ustawienia tekstu na upomnienie dla obsługi bez kas #330  Mandaty raport po typie wpłaty: poprawiono podsumowanie raportu #335 raport po typie wpłaty: dodano raport analityczny tylko z podsumowaniem za okres #336 poprawiono obliczanie salda dla mandatów umorzonych #337 Program: Dla… Czytaj dalej SumPro b.1895

SumPro b.1891

Ustawienia: zakładka „Mandaty” <- dodano możliwość wyboru ścieżki dla eksportu XML do REKORD #327 Mandaty: eksport do REKORD <- uwzględnia ustawioną ścieżkę eksportu #327 eksport do REKORD <- poprawiono licznik wyeksportowanych rekordów #327

SumPro b.1890

Dane służby: dodano listę strażników dla służby/patrolu #290 Wykroczenie: poprawiono błąd długości pola ulicy #274 Wykroczenia drogowe: poprawiono odświeżanie danych art.index oraz sposobu zakończenia po dodaniu nowego rekordu #300 Ustawienia: dodano opcje w ustawieniach „Druk upomnienia bez obsługi kas” #307 Wezwania parkingowe: poprawiono sprawdzanie poprawności daty granicznej dla której wystawiane są upomnienia w ustawieniach #268… Czytaj dalej SumPro b.1890

SumPro b.1885

Mandaty: eksport do Rekord <- dostosowanie do nowej wersji XML #323 Wezwania parkingowe: ustawienia <- nowa opcja na zakładce „Wezwania parkingowe”<- „Kopiuj nr.sprawy z wybranego WP…” #317 wezwanie parkingowe, przy wystawianiu upomnienia wielopozycyjnego program może kopiować nr.sprawy z bieżącego WP na wszystkie wezwania na upomnieniu #317 Na upomnieniach jako kwota będzie drukowane saldo mandatu a… Czytaj dalej SumPro b.1885

SumPro b.1881

Mandaty: zmiana sposobu naliczania kosztów/odpisów w saldzie mandatu #304 dopasowanie raportu zaległości do zmian w obliczaniu w saldzie #305 Wezwania parkingowe: poprawa druku TW <- zaznaczanie typu osoby #306 Wykroczenia: dodano nową kolumnę zawierającą wartość tekstową dla pola „Przekazano” #301 zmiana obsługi pola „Sposób załatwienia” #310 poprawa filtra „Sposób załatwienia” #308 poprawa raportu po artykułach syntetycznie… Czytaj dalej SumPro b.1881