SumPro b.1895

 1. Wezwanie parkingowe
  • poprawiono kopiowanie nr.sprawy do wszystkich wezwań na upomnieniu wielo-pozycyjnym #328 #329
  • dodano możliwość ustawienia tekstu na upomnienie dla obsługi bez kas #330
 2.  Mandaty
  • raport po typie wpłaty: poprawiono podsumowanie raportu #335
  • raport po typie wpłaty: dodano raport analityczny tylko z podsumowaniem za okres #336
  • poprawiono obliczanie salda dla mandatów umorzonych #337
 3. Program:
  • Dla instalacji pełnej/pierwszej zmieniono bazę licencyjną z gdb na fbk #338