SumPro b.2022

#382 Poprawka w funkcji umarzania upomnień na liście mandatów

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Co nowego

Druk TW-1(6) wielopozycyjny

Dostępny jest TW-1(6) w wersji wielopozycyjnej dla Wezwań Parkingowych dostosowany do nanowszych wymogów

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Co nowego

Druk TW-1(6) wersja 2

Poprawiony druk Tytułu Wykonawczego zgodnie z przesłanymi uwagami przez użytkowników

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Co nowego

SumPro b.1950

Zmiany dotyczące optymalizacji pracy, wdrożenia nowych wersji komponentóœ używanych przez program oraz poprawy kilku błędów graficznych

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Co nowego

Nowy wydruk upomnienia

Wydruk upomnienia dla wezwania parkingowe z nowym tekstem pouczenia. Wersja zarówno jednopozycyjna jak i wielopozycyjna

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Co nowego

Nowy tytuł wykonawczy TW(4)

Informujemy, że nowy tytuł wykonawcyz można otrzymać po uprzedniej informacji mailowej. Dziękujemy.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Co nowego

SumPro b.1939

Wykroczenia drogowe / wezwania parkingowe – import CEPIK: poprawka importu długich i wieloczłonowych nazw ulic #358 zmiana w funkcji tworzenia kartotek osobowych dla firm leasingowych #364 poprawka w imporcie długich nazw firm i organizacji #360

SumPro b.1934

System ujednolicenie długości pola IMIE #361 ujednolicenie długości pola NAZWISKO #362 Wezwanie parkingowe na liście upomnień dodano kolumnę z saldo WP dla którego wygenerowano upomnienie #345