SumPro 21.0.9

 1. Wezwania parkingowe:
  • nowa lista: Karty parkingowe
  • nowe pola: Termin od/do, Kupujący
 2. Tytuły wykonawcze: nowy wzór z usuniętymi sekcjami B, C, D
 3. Program: Szybsze uruchamianie  programu
 4. Bloczki: poprawiono błąd sortowania po wybranych kolumnach na liście
 5. Jazda bez biletu: dostosowanie funkcji do nowej wersji programu

SumPro 21.0.8

 1. Wezwania parkingowe
  • nowa lista „Identyfikatory”
  • nowe raporty dla listy j.w.
 2. Interwencje:
  • wybór operatora <- dodano imię i nazwisko na liście do wyboru
  • naprawiono filtr „Przepis”

SumPro 21.0.7

 1. Jazda bez biletu
  • Słownik: „Sytuacja zatrzymań”
  • Mandat: zakładka „Jazda bez biletu”
  • Ustawienia: zakładka „Jazda bez biletu”
  • Ustawienia: zakładka „Bilety: Typy i kwoty”
 2. Interwencje i wykroczenia: podział raportów z „Interwencje” i „Interwencje-notatki”
 3. Zmiana w imporcie ulic z TETRYT