SumPro 21.0.9

  1. Wezwania parkingowe:
    • nowa lista: Karty parkingowe
    • nowe pola: Termin od/do, Kupujący
  2. Tytuły wykonawcze: nowy wzór z usuniętymi sekcjami B, C, D
  3. Program: Szybsze uruchamianie  programu
  4. Bloczki: poprawiono błąd sortowania po wybranych kolumnach na liście
  5. Jazda bez biletu: dostosowanie funkcji do nowej wersji programu