SumPro b.1833

  1. Wezwania parkingowe: poprawiono wystawianie upomnień
  2. Ukarany: zmiana rozpoznawania daty urodzenia z PESEL
  3. Słownik Typ ulic: dodano pole „Nazwa banku”