SumPro 21.0.9

 1. Wezwania parkingowe:
  • nowa lista: Karty parkingowe
  • nowe pola: Termin od/do, Kupujący
 2. Tytuły wykonawcze: nowy wzór z usuniętymi sekcjami B, C, D
 3. Program: Szybsze uruchamianie  programu
 4. Bloczki: poprawiono błąd sortowania po wybranych kolumnach na liście
 5. Jazda bez biletu: dostosowanie funkcji do nowej wersji programu

SumPro 21.0.8

 1. Wezwania parkingowe
  • nowa lista „Identyfikatory”
  • nowe raporty dla listy j.w.
 2. Interwencje:
  • wybór operatora <- dodano imię i nazwisko na liście do wyboru
  • naprawiono filtr „Przepis”

SumPro 21.0.7

 1. Jazda bez biletu
  • Słownik: „Sytuacja zatrzymań”
  • Mandat: zakładka „Jazda bez biletu”
  • Ustawienia: zakładka „Jazda bez biletu”
  • Ustawienia: zakładka „Bilety: Typy i kwoty”
 2. Interwencje i wykroczenia: podział raportów z „Interwencje” i „Interwencje-notatki”
 3. Zmiana w imporcie ulic z TETRYT

SumPro 21.0.2

 1. TW dla mandatów:
  • zmiany kosmetyczne związane ze zmianą ustawy
  • TW będzie wystawiany na saldo mandatu, a nie jego kwotę
  • ETW uwzględnia kwotę upomnienia mandatu dla nowych TW jeśli było wystawiane
 2. Wpłaty mandatów <- poprawiono edycję i usuwanie składowych wpłat
 3. Ekran startowy <- dodano funkcję poprawiającą wielkość polskich znaków w nazwiskach, miejscowościach i ulicach
 4. Ustawienia <-dodano możliwość wyłączenia poprawiania polskich liter na duże (zakładka Program 2)
 5. Dodano funkcję importu ulic z plików CSV z systemu TETRYT (Słownik ulic zakładka Akcje)
 6. Kartoteka osobowa:
  • poprawa obsługi PESEL dla numerów od 2000 roku
  • nowe pole „Poszukiwany” wraz filtrem na liście
  • nowe pole „Data zakończenia poszukiwania”
 7. Interwencja:
  • nowe pole: „Przekazano”
  • nowe pole wybory: „Kryptonim” patrolu
  • nowe pole wyboru: „Nr. kamery”
  • nowe pole: „Godzina skierowania patrolu”
 8. Słowniki:
  • nowy słownik: „Kryptonimy”
  • nowy słownik: „Kamery”
 9. Interwencje i wykroczenia <- testowo dodano nową listę „Interwencje – notatki”

SumPro 21.0.0

 1. Tytuł wykonawczy : zmiany kosmetyczne, dodano przypisy górne
 2. Interwencje:
  • Nowe pole „Termin realizacji” <- wraz z filtrowaniem i uprawnieniem do pola
  • Nowe pole „Zweryfikowano” <- wraz z filtrowaniem i uprawnieniem do pola
  • Nowy raport „Raport z wybranej interwencji ze zdjęciami”
 3. Licencjonowanie: na niektórych stanowiskach program nie zwalniał licencji
 4. Dodatkowe zmiany zwiększające stabilność pracy w programie