SumPro 21.0.1

  1. Zmiany kosmetyczne na większości raportów
  2. Mandaty i windykacja: zmiana miejsca raportów wpłaty po typie z „Wydruki” na „Wydruki<-Wpłaty”