Moduł sorty

Sorty – moduł, który pozwala na ewidencjonowanie ubrań, sprzętu i wszelkich innych rzeczy dla poszczególnych strażników. W każdej chwili możemy sprawdzić co który ze strażników posiada „na stanie”. Program generuje także automatyczne wydruki protokołów przekazania w momeńcie wydawania i zwrotu. Jeśli coś wydawane jest na określony okres czasu program przypomni nam o następującym zwrocie.

sorty1