Jak usunąć typ zdarzenia?

Jeśli dany typ zdarzenia był wykorzystany w programie nie można będzie go usunąć <- ze względów na statystyki i rozliczenia. Zamiast tego należy taki wpis edytować i odznaczyć pole „Aktywny” dzięki temu nie będzie można go wykorzystać np.: na interwencjach, ale będzie można zrobić raport wykorzystując taki typ zdarzenia.