Moduł urzędy skarbowe

Moduł ten jest specjalną funkcjonalnością polegającą na automatycznym uzupełnianiu informacji o urzędzie skarbowym dla wybranego ukaranego podczas edycji mandatów.

W skład tego modułu wchodzi specjalne rozszerzenie bazy danej programu zawierającą informację o wszystkich polskich urzędach skarbowych oraz o ich obszarach działań.
Funkcja ta przyśpiesza pracę związaną z wprowadzaniem nowych mandatów i ich edycją zapobiegając bardzo długiemu i żmudnemu ręcznemu wyszukiwaniu poprawnego urzędu skarbowego.