Jakich portów używa FireBird?

FireBird używa dwóch portów do komunizacji z programem SumPro: Port dla danych to 3050 Port dla zdarzeń, który jest losowany przy każdym uruchomieniu FireBirda <- można jednak ustawić jeden, konkretny port. Jak to zrobić?

Jak ustawić jeden port zdarzeń dla FireBirda?

W panelu sterowanie, w zarządzaniu komputerem na liście usług zatrzymujemy usługę FireBird <- zazwyczaj są 2 usługi: guardian i default instance Otwieramy katalog instalacyjny naszego FireBirda np.: C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_1 Edytujemy „firebird.conf” w np.: notatniku Zmieniamy linię „#RemoteAuxPort = 0” na „RemoteAuxPort = X ” <- X to nasz port. Najczęściej stosuje się port o jeden większy… Czytaj dalej Jak ustawić jeden port zdarzeń dla FireBirda?

Jak zaimportować raport?

Należy pamiętać, że do importu raportu potrzebne są 2 pliki: pliku raportu FR3 pliku eksportu DFR Oba wymagane pliki kopiujemy do katalogu „raporty” w katalogu instalacyjnym programu SumPro. Następnie uruchamiamy programu i przechodzimy do modułu w którym dostępny jest interesujący nas raport, następnie z górnego menu wybieramy „Wydruki”<-„Zarządzanie raportami”. W dodatkowym oknie na drzewku raportów… Czytaj dalej Jak zaimportować raport?

Jak wyeksportować raport?

Przechodzimy do modułu w którym dostępny jest interesujący nas raport, następnie z górnego menu wybieramy „Wydruki”<-„Zarządzanie raportami”. W dodatkowym oknie na drzewku raportów zaznaczamy pozycję do eksportu, klikamy na ikonę „Wymiana danych” i wybieramy „Zapisz plik”. Należy pamiętać, że pełny eksport składa się z dwóch plików: pliku raportu FR3 pliku eksportu DFR