Jakich portów używa FireBird?

FireBird używa dwóch portów do komunizacji z programem SumPro:

 1. Port dla danych to 3050
 2. Port dla zdarzeń, który jest losowany przy każdym uruchomieniu FireBirda <- można jednak ustawić jeden, konkretny port. Jak to zrobić?

Jak ustawić jeden port zdarzeń dla FireBirda?

 1. W panelu sterowanie, w zarządzaniu komputerem na liście usług zatrzymujemy usługę FireBird <- zazwyczaj są 2 usługi: guardian i default instance
 2. Otwieramy katalog instalacyjny naszego FireBirda np.: C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_1
 3. Edytujemy „firebird.conf” w np.: notatniku
 4. Zmieniamy linię „#RemoteAuxPort = 0” na „RemoteAuxPort = X ” <- X to nasz port. Najczęściej stosuje się port o jeden większy niż dla usługi danych czyli X = 3050 +1 = 3051
 5. Zapisujemy i zamykamy plik ustawień
 6. W panelu sterowanie, w zarządzaniu komputerem na liście usług uruchamiamy FireBird Guardian

Jak zaimportować raport?

Należy pamiętać, że do importu raportu potrzebne są 2 pliki:

  • pliku raportu FR3
  • pliku eksportu DFR

Oba wymagane pliki kopiujemy do katalogu „raporty” w katalogu instalacyjnym programu SumPro. Następnie uruchamiamy programu i przechodzimy do modułu w którym dostępny jest interesujący nas raport, następnie z górnego menu wybieramy „Wydruki”<-„Zarządzanie raportami”.

W dodatkowym oknie na drzewku raportów zaznaczamy pozycję do eksportu, klikamy na ikonę „Wymiana danych”, wybieramy „Wczytaj plik” i wskazujemy plik DFR do importu.

Jak wyeksportować raport?

Przechodzimy do modułu w którym dostępny jest interesujący nas raport, następnie z górnego menu wybieramy „Wydruki”<-„Zarządzanie raportami”.

W dodatkowym oknie na drzewku raportów zaznaczamy pozycję do eksportu, klikamy na ikonę „Wymiana danych” i wybieramy „Zapisz plik”. Należy pamiętać, że pełny eksport składa się z dwóch plików:

  • pliku raportu FR3
  • pliku eksportu DFR