Jakich portów używa FireBird?

Viewed 2331 Times

FireBird używa dwóch portów do komunizacji z programem SumPro:

  1. Port dla danych to 3050
  2. Port dla zdarzeń, który jest losowany przy każdym uruchomieniu FireBirda <- można jednak ustawić jeden, konkretny port. Jak to zrobić?
Was this answer helpful ? Yes / No