Jak ustawić jeden port zdarzeń dla FireBirda?

Viewed 1818 Times
  1. W panelu sterowanie, w zarządzaniu komputerem na liście usług zatrzymujemy usługę FireBird <- zazwyczaj są 2 usługi: guardian i default instance
  2. Otwieramy katalog instalacyjny naszego FireBirda np.: C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_1
  3. Edytujemy „firebird.conf” w np.: notatniku
  4. Zmieniamy linię „#RemoteAuxPort = 0” na „RemoteAuxPort = X ” <- X to nasz port. Najczęściej stosuje się port o jeden większy niż dla usługi danych czyli X = 3050 +1 = 3051
  5. Zapisujemy i zamykamy plik ustawień
  6. W panelu sterowanie, w zarządzaniu komputerem na liście usług uruchamiamy FireBird Guardian
Was this answer helpful ? Yes / No