Jak zaimportować raport?

Viewed 1036 Times

Należy pamiętać, że do importu raportu potrzebne są 2 pliki:

    • pliku raportu FR3
    • pliku eksportu DFR

Oba wymagane pliki kopiujemy do katalogu „raporty” w katalogu instalacyjnym programu SumPro. Następnie uruchamiamy programu i przechodzimy do modułu w którym dostępny jest interesujący nas raport, następnie z górnego menu wybieramy „Wydruki”<-„Zarządzanie raportami”.

W dodatkowym oknie na drzewku raportów zaznaczamy pozycję do eksportu, klikamy na ikonę „Wymiana danych”, wybieramy „Wczytaj plik” i wskazujemy plik DFR do importu.

Was this answer helpful ? Yes / No