Moduł interwencje i wykroczenia

Interwencje i wykroczenia moduł ten zastępuje tzw. „zeszyt dyżurnego” i służy do wprowadzania, przeglądania i edycji zgłoszeń. Posiada również system do ewidencji wykroczeń z zaawansowanymi metodami filtrowania i wyszukiwania (np. po adresie lub dacie interwencji, rodzaju zdarzenia, sposobie zakończenia).

interwencje i wykroczenia1

System interwencji i wykroczeń posiada wspólne  z innymi modułami słowniki np. listę ukaranych, Strażników, ulic  i dzielnic. W połączeniu np. z modułem „Mandaty i Windykacja” umożliwia natychmiastowe sprawdzenie historii karnej ukaranego (ilość mandatów, za co zostały wystawione oraz czy zostały zapłacone).
Moduł wezwanie parkingowe
Wezwania parkingowe to moduł stworzony do ewidencji wezwań wystawianych przez Strażników w przypadku naruszenia niektórych z przepisów drogowych (np. w przypadku parkowania w miejscu niedozwolonym, nieziszczenia obowiązującej opłaty za postój), w których Strażnik nie ma bezpośredniego kontaktu z ukaranym lecz np. pozostawia za wycieraczką samochodu wezwanie do stawienia się w siedzibie Straży Miejskiej w celu wyjaśnienia lub ukarania. Moduł ten jest skonstruowany bardzo pobodnie do modułu „Mandaty i Windykacja”.

Posiada funkcję wprowadzenia wezwania z rozróżnieniem Strażnika, który wystawił wezwanie i który dokonał ukarania, danych osobowych właściciela pojazdu i ukaranego itp. Podobnie jak moduł „Mandaty i Windykacja” posiada zaawansowane funkcje wyszukiwania i filtrowania danych oraz wydruków z dowolnych okresów (z podziałem np. na sprawy zakończone i w toku).