Moduł bloczki

Bloczki mandatowe to moduł zapewniający pełną kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania jakimi są bloczki mandatowe.

Moduł ten usprawnia wydawanie bloczków Strażnikom, pozwala na sprawdzenie w dowolnym momencie stanu bloczków zarówno w magazynie (pustych do wydania oraz zużytych – rozliczonych) jak również na stanie poszczególnych Strażników wraz z zachowaniem historii każdego bloczka (kto i kiedy przyjął go na magazyn, któremu Strażnikowi został wydany, jaki jest jego aktualny stan zużycia – każde wprowadzenie mandatu do bazy powoduje ściągnięcie ze stanu Strażnika druku mandatu o tym numerze). Przy jednoczesnym wykupieniu modułu „Bloczki” oraz „Mandaty i Windykacja” system na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzanych mandatów (w przypadku wprowadzenia numeru mandatu który nie został przyjęty na magazyn lub wydany jeszcze Strażnikowi oraz jeżeli numer mandatu nie zgadza się z numerem Strażnika, któremu bloczek został wydany system informuje o tym natychmiast użytkownika).

bloczki1

Moduł „Bloczki” podobnie jak pozostałe moduły programu „SumPro” posiada szereg gotowych analiz i sprawozdań do jednostek nadrzędnych opartych na obecnie obowiązujących drukach gotowych w każdej chwili do wydrukowania.