Moduł wezwania parkingowe

Moduł pomaga użytkownikowi od momentu wprowadzenia wezwania parkingowego, jego rozliczenia oraz windykacji.

wezwania_art