Raporty zaległości: jaka jest różnica pomiędzy „za okres” i „na dziś”

Viewed 422 Times

Obie wersje raportów biorą pod uwagę mandaty wystawione w zadanych okresie, różnica polega na zliczaniu wpłat do nich:

  1. „za okres” <- bierze pod uwagę wszystkie wpłaty do mandatów z zadanego okresu
  2. „na dziś” <- zlicza tylko i wyłącznie wpłaty do dnia określonego jako „Data do”
Was this answer helpful ? Yes / No