SumPro 21.0.0

  1. Tytuł wykonawczy : zmiany kosmetyczne, dodano przypisy górne
  2. Interwencje:
    • Nowe pole „Termin realizacji” <- wraz z filtrowaniem i uprawnieniem do pola
    • Nowe pole „Zweryfikowano” <- wraz z filtrowaniem i uprawnieniem do pola
    • Nowy raport „Raport z wybranej interwencji ze zdjęciami”
  3. Licencjonowanie: na niektórych stanowiskach program nie zwalniał licencji
  4. Dodatkowe zmiany zwiększające stabilność pracy w programie