SumPro 21.0.6

  1. Mandaty <- generowanie TW tylko na koszty upomnienia
  2. Interwencje:
    • Nowe pole: operator <- pole wyboru strażnika ze słownika
    • Nowe pole: wspólny patrol <- j.w.
    • Nowe filtry: pesel zgłaszającego oraz wspólny patrol