SumPro 21.0.5

Licencjonowanie indywidualne: użytkownik ADM/ADMIN zawsze dostawał prawo do modułu nawet jeśli w bazie licencji ilość licencji była zerowa