SumPro 21.0.8

  1. Wezwania parkingowe
    • nowa lista „Identyfikatory”
    • nowe raporty dla listy j.w.
  2. Interwencje:
    • wybór operatora <- dodano imię i nazwisko na liście do wyboru
    • naprawiono filtr „Przepis”