SumPro b.1838

  1. Ukarany: zmieniony wybór imion ojca i matki
    • dla ojca imiona męskie
    • dla matki imiona żeńskie
  2. Wezwania parkingowe: zmiany w mechanizmie drukowania upomnień