SumPro 21.2.2

Pełna wersja publiczna zawierająca zestaw zmian z paczek pośrednich:

  1. b.1869
  2. b.1871
  3. b.1872