SumPro b.1873

Cepik 2.0: poprawka przy imporcie danych firmy