SumPro b.1874

  1. Ustawienia programu
    1. Poprawka w zapisie ustawienia nagłówku TW dla mandatu
    2. Nowe pole umożliwiające ustawienie nagłówku TW dla wezwania parkingowego
  2. Wydruk TW:
    1. Data dochodzenia należności dla WP zmieniona z 3 lat na 5 lat
    2. Uwzględnianie wpisanych nagłówków TW z ustawień zarówno dla mandatów jak i wezwań parkingowych