SumPro b.1875

Cepik 2.0 : poprawka w odczytywaniu informacji o pojeździe