SumPro b.1871

 1. Mandaty:
  • druk TW z „Tryb 1” zaktualizowany do nowego wyglądu
  • wydruk zaległości źle zliczał saldo dla mandatów umorzonych
 2. System:
  • wprowadzono możliwość ustawienia czaso-okresu ważności dla haseł użytkowników
 3. Cepik 2.0 :
  • poprawka w funkcji wczytywania marki, modelu i rodzaju pojazdu
 4. Wykroczenia:
  • dodano nową kolumnę zawierającą nazwę sposobu zakończenia