SumPro b.1869

  1. Wezwania parkingowe : dodano nową opcję do ustawień dla wystawiania upomnień wielo-pozycyjnych
  2. Interwencje:
    • nowa kolumna: Nr.str.asystującego
    • nowy filtr: Str. asystujący
    • nowy filtr: miejscowość interwencji