SumPro b.1872

Import danych z Cepik 2.0:

  • Zwiększenie długości pola indeks ukaranego na potrzeby importowanych kartotek osobowych