SumPro b.1934

  1. System
    • ujednolicenie długości pola IMIE #361
    • ujednolicenie długości pola NAZWISKO #362
  2. Wezwanie parkingowe
    • na liście upomnień dodano kolumnę z saldo WP dla którego wygenerowano upomnienie #345