SumPro b.1928

  1. Wezwania parkingowe:
    • nowy wzór wniosku cepik WP #355
    • klazura informacyjna RODO na upomnieniach #354
    • możliwość wystawienia kolejnego upomnienia dla WP jeśli istnieje już upomnienie wielopozycyjne #342 #352