SumPro b.1902

  1. Wezwanie parkingowe :
    • poprawki w mechaniźmie upomnienia wielopozycyjnego
    • poprawki w mechaniźmie TW wielopozycyjnego
  2. Program:
    • poprawki w mechaniźmie generowania przypomnień
    • poprawki w obsłudze interfejsu <- na niektórych komputerach z WIndows 10 program nie pokazywał poprawnie górnego paska