SumPro b.1900

 1. Wezwanie parkingowe :
  • możliwość ponownego wystawienia upomnienia w wezwaniu z upomnieniem wielopozycyjnym
 2. Program:
  • przy logowaniu do programu widoczni są tylko aktywni użytkownicy #345
 3. Interwencje:
  • nowe pole zaznaczenia „Priorytet” #166
  • raport interwencji uwzględnia pole „Priorytet” #167