SumPro b.1939

  1. Wykroczenia drogowe / wezwania parkingowe – import CEPIK:
    • poprawka importu długich i wieloczłonowych nazw ulic #358
    • zmiana w funkcji tworzenia kartotek osobowych dla firm leasingowych #364
    • poprawka w imporcie długich nazw firm i organizacji #360