SumPro b.1950

Zmiany dotyczące optymalizacji pracy, wdrożenia nowych wersji komponentóœ używanych przez program oraz poprawy kilku błędów graficznych

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Co nowego