SumPro b.1891

  1. Ustawienia:
    • zakładka „Mandaty” <- dodano możliwość wyboru ścieżki dla eksportu XML do REKORD #327
  2. Mandaty:
    • eksport do REKORD <- uwzględnia ustawioną ścieżkę eksportu #327
    • eksport do REKORD <- poprawiono licznik wyeksportowanych rekordów #327