SumPro b.1890

 1. Dane służby:
  • dodano listę strażników dla służby/patrolu #290
 2. Wykroczenie:
  • poprawiono błąd długości pola ulicy #274
 3. Wykroczenia drogowe:
  • poprawiono odświeżanie danych art.index oraz sposobu zakończenia po dodaniu nowego rekordu #300
 4. Ustawienia:
  • dodano opcje w ustawieniach „Druk upomnienia bez obsługi kas” #307
 5. Wezwania parkingowe:
  • poprawiono sprawdzanie poprawności daty granicznej dla której wystawiane są upomnienia w ustawieniach #268 #269
  • akcja „Wystaw upomnienia” wystawia teraz poprawnie upomnienia wielopozycyjne #303
  • druk upomnienia jedno- i wielopozycyjny uwzględnia dodane ustawienie dotyczące obsługi kas #307