SumPro b.1885

 1. Mandaty:
  • eksport do Rekord <- dostosowanie do nowej wersji XML #323
 2. Wezwania parkingowe:
  • ustawienia <- nowa opcja na zakładce „Wezwania parkingowe”<- „Kopiuj nr.sprawy z wybranego WP…” #317
  • wezwanie parkingowe, przy wystawianiu upomnienia wielopozycyjnego program może kopiować nr.sprawy z bieżącego WP na wszystkie wezwania na upomnieniu #317
  • Na upomnieniach jako kwota będzie drukowane saldo mandatu a nie pełna kwota wezwania #316
 3. Wykroczenia:
  • po wpisaniu indeksu przepisu programie uzupełniał pozostałych danych podstawy prawnej #326
  • po usunięciu strażnika program nie usuwał imienia i nazwiska strażnika #325