SumPro b.1881

 1. Mandaty:
  • zmiana sposobu naliczania kosztów/odpisów w saldzie mandatu #304
  • dopasowanie raportu zaległości do zmian w obliczaniu w saldzie #305
 2. Wezwania parkingowe:
  • poprawa druku TW <- zaznaczanie typu osoby #306
 3. Wykroczenia:
  • dodano nową kolumnę zawierającą wartość tekstową dla pola „Przekazano” #301
  • zmiana obsługi pola „Sposób załatwienia” #310
  • poprawa filtra „Sposób załatwienia” #308
  • poprawa raportu po artykułach syntetycznie #312