SumPro b.1895

 1. Wezwanie parkingowe
  • poprawiono kopiowanie nr.sprawy do wszystkich wezwań na upomnieniu wielo-pozycyjnym #328 #329
  • dodano możliwość ustawienia tekstu na upomnienie dla obsługi bez kas #330
 2.  Mandaty
  • raport po typie wpłaty: poprawiono podsumowanie raportu #335
  • raport po typie wpłaty: dodano raport analityczny tylko z podsumowaniem za okres #336
  • poprawiono obliczanie salda dla mandatów umorzonych #337
 3. Program:
  • Dla instalacji pełnej/pierwszej zmieniono bazę licencyjną z gdb na fbk #338

SumPro b.1891

 1. Ustawienia:
  • zakładka „Mandaty” <- dodano możliwość wyboru ścieżki dla eksportu XML do REKORD #327
 2. Mandaty:
  • eksport do REKORD <- uwzględnia ustawioną ścieżkę eksportu #327
  • eksport do REKORD <- poprawiono licznik wyeksportowanych rekordów #327

SumPro b.1890

 1. Dane służby:
  • dodano listę strażników dla służby/patrolu #290
 2. Wykroczenie:
  • poprawiono błąd długości pola ulicy #274
 3. Wykroczenia drogowe:
  • poprawiono odświeżanie danych art.index oraz sposobu zakończenia po dodaniu nowego rekordu #300
 4. Ustawienia:
  • dodano opcje w ustawieniach „Druk upomnienia bez obsługi kas” #307
 5. Wezwania parkingowe:
  • poprawiono sprawdzanie poprawności daty granicznej dla której wystawiane są upomnienia w ustawieniach #268 #269
  • akcja „Wystaw upomnienia” wystawia teraz poprawnie upomnienia wielopozycyjne #303
  • druk upomnienia jedno- i wielopozycyjny uwzględnia dodane ustawienie dotyczące obsługi kas #307

SumPro b.1885

 1. Mandaty:
  • eksport do Rekord <- dostosowanie do nowej wersji XML #323
 2. Wezwania parkingowe:
  • ustawienia <- nowa opcja na zakładce „Wezwania parkingowe”<- „Kopiuj nr.sprawy z wybranego WP…” #317
  • wezwanie parkingowe, przy wystawianiu upomnienia wielopozycyjnego program może kopiować nr.sprawy z bieżącego WP na wszystkie wezwania na upomnieniu #317
  • Na upomnieniach jako kwota będzie drukowane saldo mandatu a nie pełna kwota wezwania #316
 3. Wykroczenia:
  • po wpisaniu indeksu przepisu programie uzupełniał pozostałych danych podstawy prawnej #326
  • po usunięciu strażnika program nie usuwał imienia i nazwiska strażnika #325

SumPro b.1881

 1. Mandaty:
  • zmiana sposobu naliczania kosztów/odpisów w saldzie mandatu #304
  • dopasowanie raportu zaległości do zmian w obliczaniu w saldzie #305
 2. Wezwania parkingowe:
  • poprawa druku TW <- zaznaczanie typu osoby #306
 3. Wykroczenia:
  • dodano nową kolumnę zawierającą wartość tekstową dla pola „Przekazano” #301
  • zmiana obsługi pola „Sposób załatwienia” #310
  • poprawa filtra „Sposób załatwienia” #308
  • poprawa raportu po artykułach syntetycznie #312

SumPro b.1878

 1. Wezwanie parkingowe : TW wielo-pozycyjne, zmiana sekcji I oraz „Rodzaj odsetek” w druku dla zobowiązanego
 2. Cepik 2.0: zabezpieczenie w imporcie danych opisujących pojazd np.: model, marka