SumPro b.1879

Mandaty : zmiana sposobu naliczania kosztów upomnień do salda #304 Dane służby: dodano nowe filtry #288 dodano nowe pola : „Godzina od” i „Godzina do” #289

SumPro b.1878

Wezwanie parkingowe : TW wielo-pozycyjne, zmiana sekcji I oraz „Rodzaj odsetek” w druku dla zobowiązanego Cepik 2.0: zabezpieczenie w imporcie danych opisujących pojazd np.: model, marka

SumPro b.1877

Mandaty : poprawa raportu zaległości z wystawionych upomnień Wezwania parkingowe : poprawka w druku upomnień wielopozycyjnych

SumPro b.1876

Wezwanie parkingowe : wprowadzenie obsługi unikalnego numeru wezwania  

SumPro b.1875

Cepik 2.0 : poprawka w odczytywaniu informacji o pojeździe

SumPro b.1874

Ustawienia programu Poprawka w zapisie ustawienia nagłówku TW dla mandatu Nowe pole umożliwiające ustawienie nagłówku TW dla wezwania parkingowego Wydruk TW: Data dochodzenia należności dla WP zmieniona z 3 lat na 5 lat Uwzględnianie wpisanych nagłówków TW z ustawień zarówno dla mandatów jak i wezwań parkingowych

SumPro 21.2.2

Pełna wersja publiczna zawierająca zestaw zmian z paczek pośrednich: b.1869 b.1871 b.1872

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: SumPro 21.2

SumPro b.1872

Import danych z Cepik 2.0: Zwiększenie długości pola indeks ukaranego na potrzeby importowanych kartotek osobowych

SumPro b.1871

Mandaty: druk TW z „Tryb 1” zaktualizowany do nowego wyglądu wydruk zaległości źle zliczał saldo dla mandatów umorzonych System: wprowadzono możliwość ustawienia czaso-okresu ważności dla haseł użytkowników Cepik 2.0 : poprawka w funkcji wczytywania marki, modelu i rodzaju pojazdu Wykroczenia: dodano nową kolumnę zawierającą nazwę sposobu zakończenia