SumPro b.1878

  1. Wezwanie parkingowe : TW wielo-pozycyjne, zmiana sekcji I oraz „Rodzaj odsetek” w druku dla zobowiązanego
  2. Cepik 2.0: zabezpieczenie w imporcie danych opisujących pojazd np.: model, marka