SumPro b.1866

  1. Wykroczenia drogowe / wezwania parkingowe : Import danych z pliku XML z Cepik 2.0
  2. Słowniki: nowy pozycja „Patrole – rodzaje”
  3. Interwencje: nowa zakładka: „Dane służby”