SumPro b.1865

Mandaty: Tytuł wykonawczy był wystawiany na całe saldo mandatu, a nie na pozostałość kwoty głównej.