SumPro b.1864

Mandaty: Wprowadzono możliwość osobnego umarzania kwoty głównej mandatu oraz kwoty wystawionego upomnienia