SumPro b.1867

Wykroczenia drogowe / wezwania parkingowe : Poprawki przy imporcie danych z pliku XML z Cepik 2.0