SumPro b.1861

  1. Ustawienia: poprawiono zapis parametrów do bazy danych
  2. Wezwania parkingowe: poprawka w wystawianiu upomnień wielopozycyjnych