SumPro b.1862

CEPIK 2.0: dopasowano zapytania XML do wersji 1.4.0